زندگی نامه محمد باقر(ع)

درخواست حذف این مطلب

 محمد باقر


محمد باقر پنجمین شیعه در روز اول رجب مصادف با روز در سال 57 هجری دیده به جهان گشود، پدر گرامی ایشان سجاد (ع) و مادر بزرگوارش فاطمه دختر حسن بود. به این جهت ایشان را علوین و هاشمین (علوی و هاشمی از دو سو) خوانده اند. نام مبارک ایشان محمد و کنیه اش “ابوجعفر” است و دارای 4 لقب مشهور می باشند. مشهورترین لقب ایشان “باقر” است که پیشتر رسول خدا در حدیث جابر بر ایشان نهاده اند. 3 ساله بود که واقعه عاشورا اتفاق افتاد و 38 سال در کنار ت پدر عزیزش سجاد(ع) بود و با شهادت ایشان در سال 95 هجری دوران ت ایشان آغاز شد . این دوران به گواهی صادق (ع) نوزده سال و دو ماه ادامه یافت و با حکمرانی پنج تن از خلفای اموی هم زمان بود

ادامه مطلب